Aktualności
Sejm przyjął nowelę ustawy o zakazie propagowania komunizmu, która reguluje usuwanie obiektów budowlanych o charakterze nieużytkowym, np. pomników, gloryfikujących ustrój totalitarny. Jednym z głównych autorów senackiego projektu i jego sprawozdawcą przed Sejmem RP był senator Robert Mamątow.

2017-06-23 | » Czytaj więcej
Wydarzenia
Okręg wyborczy