Opublikowano: 2019-07-19

110 petycji w komisji senatora Roberta Mamątowa

Na posiedzeniu Senatu z 11 lipca senator Robert Mamątow zdał sprawozdanie z prac prowadzonych przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nad petycjami złożonymi w 2018 roku. Robert Mamątow jest przewodniczącym tej komisji.

A w ubiegłym roku komisja rozpatrywała 110 petycji. Zdecydowana większość z nich (84) to nowe pisma, ale część pochodziła jeszcze z 2017 roku. Na podstawie postulatów z 6 petycji przygotowano 6 projektów ustaw. Nad kolejnymi 25 prace będą jeszcze kontynuowane.

- Po zaprezentowaniu petycji na forum komisji przeprowadzana była dyskusja nad jej postulatami, zbierane były także informacje, opinie i stanowiska od resortów związanych merytorycznie z problematyką petycji oraz od ekspertów – opowiadał jak wyglądają prace w komisji senator Robert Mamątow. 

A problematyka petycji jest różna. O tym, czego dotyczą, mówił Robert Mamątow:

- Procedur petycyjnych, udostępniania informacji publicznej, wolności sumienia i wyznania, ochrony zdrowia, praw nieletnich, nadawania orderów i odznaczeń, połączalności wykonywania mandatu posła i senatora, funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej, funkcjonariuszy policji i służb mundurowych, prawa o stowarzyszeniach, prawa prasowego, czasu nadawania reklam w radiu i telewizji, spółdzielczości mieszkaniowej i praw konsumenckich. 

Senator zauważył też, że w 2018 roku do Senatu wpłynęło więcej nowych petycji niż w 2017 roku: aż o 31. 

 

powrót