Opublikowano: 2017-04-14

Chrystus Zmartwychstał!

Wielkanoc to świętowanie najpiękniejszej historii miłości, jaka kiedykolwiek wydarzyła się w dziejach świata. Jest to czas otwarcia serc na Ukrzyżowanego i Zmartwychstałego Jezusa Chrystusa, który zapewnia o miłości Boga do każdego człowieka.

Wielkanoc to dla nas szansa na spotkanie z Bogiem, który ratuje człowieka od grzechu, śmierci fizycznej, duchowej, moralnej i społecznej. Zwycięski na Krzyżu Jezus daje nam nadzieję na nasze przyszłe Zmartwychstanie.

Pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia: radości i pokoju ducha, życzenia nadziei na lepsze jutro, na odrodzenie się w naszych sercach wszystkiego co najpiękniejsze.

Rok 2017 to szczególny czas dla Polski i Europy. 6. czerwca będziemy uroczyście wspominać setną rocznicę Objawień Fatimskich. Tego dnia zostanie ponowiony przez Episkopat Polski akt poświęcenia naszej Ojczyzny ? Niepokalanemu sercu Maryi. Przez jej wstawiennictwo prosimy o dobro dla całego Narodu i każdej polskiej rodziny

                                                                                                        Senator RP

                                                                                                        Robert Adam Mamątow

powrót