Opublikowano: 2016-04-01

Dekomunizacja patronów uchwalona

W przyszłym roku z polskiej przestrzeni publicznej znikną nazwy upamiętniające komunizm. Sejm przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego poprzez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Ustawa została przyjęta prawie jednomyślnie, przy jednym głosie wstrzymującym się.

Jednym z głównych autorów ustawy (projekt został przygotowany jeszcze w poprzedniej kadencji) i jej senackim sprawozdawcą był senator Robert Mamątow.

- Projekt ustawy powstał na podstawie uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, którą to uchwałę miasto przesłało do Senatu w postaci petycji. Trafił do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji - było to w VII kadencji, w 2009 r. Myśmy w Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w VIII kadencji podjęli ten temat powstał projekt ustawy, który został prawie jednogłośnie zaakceptowany przez Wysoką Izbę. Ale projekt miał pecha ? trafił do Sejmu, a w Sejmie do "zamrażarki". Ja to określam jednoznacznie: nie było woli politycznej, żeby uregulować ten temat - przypomina senator. Cieszę się, że dziś doszło do tak jednoznacznej decyzji w Sejmie, to potwierdzenie tego, że w Polsce następuje rzeczywiście dobra zmiana!

Ustawa trafi teraz ponownie do Senatu. Po upływie trzech miesięcy od dnia jej ogłoszenia, samorządy będą miały 12 miesięcy na konsultacje z mieszkańcami i zmianę nazw. Jeśli tak się nie stanie, decyzję podejmie wojewoda.

W razie wątpliwości dotyczących interpretacji nazwy, samorządy mogą zwrócić się o pomoc do Instytutu Pamięci Narodowej.

powrót