Opublikowano: 2021-09-28

Dotacje od WFOŚiGW dla gmin z powiatu ostrołęckiego

Podpisanie umów z 10 gminami z powiatu ostrołęckiego odbyło się w Centrum Kultury w Troszynie. WFOŚiGW reprezentowała wiceprezes Kamila Mokrzycka. Oprócz senatora na uroczystości obecni byli poseł Henryk Kowalczyk oraz kierownik ostrołęckiego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Grabowski.

Gminy z powiatu ostrołęckiego otrzymały pieniądze odbiór i utylizację azbestu, zakupy na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na różne działania z zakresu edukacji ekologicznej. 

powrót