Opublikowano: 2019-05-21

Dzięki programowi "Praca dla więźniów" w Przytułach budują halę

20 maja na terenie Zakładu Karnego w Przytułach Starych podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny pod budowę hali produkcyjnej. Zatrudnienie znajdzie w niej 100 osadzonych.

Więźniowie będą odpłatnie pracować dla firmy Metal-Technik, która będzie dzierżawić halę. Budowa obiektu skończyć ma się pod koniec 2019 roku.

Nie byłaby ona możliwa, gdyby nie rządowy program „Praca dla więźniów”, dzięki któremu pobudowano już 18 takich hal, a kolejnych 15 ma powstać w 2019 i 2020 roku.

Na uroczystość zaproszono także senatora Roberta Mamątowa. Nie mógł niestety pojawić się osobiście, więc wystosował list, którego treść publikujemy poniżej:

„Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie gratuluję podjęcia działań w celu budowy hali produkcyjnej na terenie jednostki.

Realizacja planowanej inwestycji umożliwia rozszerzenie zakresu pracy więźniów, co wpłynie na zmniejszenie kosztów utrzymania osadzonych w czasie ich pobytu w warunkach izolacji więziennej oraz wesprze program resocjalizacji osadzonych.

Cieszy mnie fakt, że osadzeni, uzyskując zatrudnienie odpłatne, będą mogli regulować m.in. zobowiązania alimentacyjne bądź też zobowiązania na rzecz ofiar przestępstw. To także możliwość zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych osadzonych.

Życzę Panu dyrektorowi pomyślnej realizacji przedsięwzięcia ze wsparciem rządu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu „Praca dla więźniów”.

powrót