Opublikowano: 2015-10-07

Kandydat w wyborach do Senatu 25.10.2015

Jestem senatorem Rzeczypospolitej ubiegającym się o Państwa poparcie w kolejnej kadencji Parlamentu.

Mam 58 lat, ukończyłem Średnie Studium Zawodowe o profilu ogólnobudowlanym. W latach 1976-1983 pracowałem jako specjalista ds. technicznych i inwestycji w ostrołęckich przedsiębiorstwach. Za działalność w NSZZ ?Solidarność? byłem w stanie wojennym internowany, a następnie skazany na 2 lata pozbawienia wolności.Później w wyniku represji zostałem także zwolniony z pracy. Żeby utrzymać rodzinę w 1983 r. założyłem firmę, świadczącą m.in. usługi budowlane. Dziś jej prowadzeniem zajmuje się żona.

W 1988 r. ponownie zaangażowałem się w budowę struktur ?Solidarności?. Pełniłem funkcję Przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego w Ostrołęce. W 1990 r. współorganizowałem wybory do odrodzonego samorządu Ostrołęki.

Zakładałem Ostrołęckie Forum Gospodarcze, które skupiało małe i średnie przedsiębiorstwa. Jestem również zastępcą prezesa Ostrołęckiego Klubu Lekkoatletyki.

Organizowałem struktury Porozumienia Centrum w Ostrołęce. Od początku istnienia należę do Prawa i Sprawiedliwości, pełnię funkcję pełnomocnika Komitetu Miejskiego tej partii w Ostrołęce. Jestem żonaty, mam pięcioro dzieci. 

Szczególnym wyróżnieniem jest dla mnie odznaczenie przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 2011 r. po raz pierwszy zdecydowałem się na start do Senatu z listy Prawa i Sprawiedliwości. 
Dzięki Państwa poparciu zostałem senatorem RP VIII kadencji uzyskując 42 603 głosy. 

W Parlamencie intensywnie pracowałem w Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Angażowałem się szczególnie w prace zespołów ds. osób starszych, ochrony życia i obrony wolności słowa. Wierzę, że w nowej kadencji moje pomysły będą miały szansę na realizację i poparcie przez nową większość parlamentarną, wrażliwą na sprawy zwykłych ludzi.

Będę konsekwentnie zabiegał o: 

- ułatwienie startu w dorosłe życie młodym ludziom, zapewnienie im godnych: pracy i płacy,
- lepszą opiekę Państwa nad dziećmi i osobami potrzebującymi (niepełnosprawnymi i starszymi),
- zapewnienie możliwości przejścia na emeryturę w wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
- bezpłatne leki dla seniorów,
- ważne dla regionu inwestycje: budowę nowej elektrowni w Ostrołęce i odnowienie szlaków kolejowych w regionie,

Okręg wyborczy nr 46 z którego ponownie ubiegam się o mandat senatora obejmuje powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski i wyszkowski oraz miasto na prawach powiatu: Ostrołęka.

Proszę o Państwa głos.

powrót