Opublikowano: 2013-05-06

List do Ministra Skarbu

Senator Robert Mamątow, poseł Arkadiusz Czartoryski i prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski, apelują do nowego Ministra Skarbu o wznowienie budowy nowej Elektrowni Ostrołęka C. Wysłali w tej sprawie specjalny list.


?W roku 2012 władze spółki skarbu Państwa Energa SA podjęły zaskakującą i niezrozumiałą dla polskiej energetyki decyzję o zatrzymaniu budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy 1000 MW. Inwestycja prowadzona była od roku 2007 i stanowiła element bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego. Spółka Energa SA otrzymała na inwestycję zgodę Ministra Skarbu Państwa oraz pozwolenie na budowę. Proces inwestycyjny przebiegał sprawnie, bez jakichkolwiek protestów mieszkańców i przy ogromnej życzliwości lokalnych samorządów? ? piszą do min. Karpińskiego autorzy listu.

Przypominają również, że wstrzymana inwestycja uzyskała decyzję środowiskową, a także decyzje wodnoprawne, umowy przyłączeniowe z PSE, umowy eksploatacyjne, umowy składowiskowe, umowy na dostawę węgla, pozwolenie na budowę: ?Dokonano nawet otwarcia dziennika budowy łączna wartość dokonanych nakładów sięga setek milionów złotych. ?Zaistniała potężna (choć oczywiście uzasadniona inwestycyjnie) ingerencja w przyrodę regionu [np. wycinka prawie 100 ha lasu w otulinie Ostrołęki, przeprowadzenie makroniwelacji terenu pod budowę elektrowni, itp.]. PKP PLK w związku budową rozpoczęły modernizacje trakcji kolejowej? ? czytamy w piśmie do ministra skarbu.

W dalszej autorzy przesłąnia zapraszają Włodzimierza Karpińskiego do Ostrołęki: ?Pragniemy Pana serdecznie zaprosić na ziemię ostrołęcką w celu osobistego zapoznania się z niezwykle kontrowersyjną decyzją o zamknięciu budowy. Mamy nadzieję, że zechce Pan przyjąć zaproszenie i wysłuchać rzeczowych argumentów władz samorządowych, pracowników elektrowni ostrołęckiej i mieszkańców regionu. Decyzja o wstrzymaniu budowy może być w każdej chwili odwieszona, ponieważ dokumentacja jest aktualna, a na miejscu jest bardzo doświadczona kadra specjalistów, pracujących od lat w "starej" elektrowni ostrołęckiej.?

powrót