Opublikowano: 2019-05-15

Msza w intencji Ojczyzny w Ostrołęce

W mszy, która odbyła się w kościele pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce, uczestniczyli w niej licznie ostrołęczanie, radni miejskiego klubu Prawa i Sprawiedliwości, kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski, a także ostrołęccy parlamentarzyści: senator Robert Mamątow i poseł Arkadiusz Czartoryski.

 

Na koniec mszy złożono wiązanki kwiatów pod ołtarzem Matki Boskiej Częstochowskiej. Kwiaty złożyli także Robert Mamątow i Arkadiusz Czartoryski. Święto Konstytucji 3 Maja wypada w święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

 

– Ten podwójny charakter obchodzonego święta, kiedy oddajemy szczególny hołd naszej niebieskiej królowej i kiedy jednocześnie oddajemy cześć naszym mądrym, dalekowzrocznie myślącym, głęboko patriotycznym przodkom, twórcom Konstytucji 3 Maja, skłania nas do głębokiej zadumy nad historią naszej Ojczyzny, jak również nad jej dniem współczesnym i trudnymi decyzjami, które mają zadecydować o jej przyszłości – mówił podczas kazania proboszcz parafii Zbawiciela Świata Jan Świerad. 

powrót