Opublikowano: 2016-10-26

Na pomoc chrześcijanom w potrzebie

21. października na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego pod przewodnictwem senatora Roberta Mamątowa odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan na Świecie poświęcone sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

Gośćmi  zespołu ? byli duchowni z Egiptu, biskup koptyjski Kyrillos Kamal William i jezuita ks. prof. Samir Khalil Samin. W spotkaniu wzięli też udział min. prorektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, ks.   prof. UKSW dr hab.  Waldemar  Cisło, europarlamentarzysta prof. Ryszard Legutko oraz  kilkunastu senatorów na czele z wicemarszałkiem Senatu Marią Koc. W uniwersyteckiej auli obecni byli również samorządowcy z prezydentem Januszem Kotowskim i Przewodniczącym Rady Miasta Ostrołęki Jerzym Grabowskim.

Ks. prof. Samir Khalil Samir jako islamolog, przedstawił założenia tej religii i jej kształtowanie się na przełomie wieków. Uznał, że islam mógłby stać się religią pokoju jedynie po gruntownej reinterpretacji Koranu, przystosowaniu jego norm do realiów współczesnego świata. Niestety nic takiego się nie dokonuje.Bardzo duże znaczenie ma tu kilka państw arabskich, które, jak mówił jezuita - wspierają finansowo określone szkoły koranistyczne i w ten sposób bardzo mocno hamują modernizację islamu oraz możliwość dialogu z innymi wyznaniami.

Profesor zwrócił też uwagę, że politycy Zachodu popełniają błąd, otwierając się na imigrantów z Bliskiego Wschodu i nie wymuszając na nich dostosowania do europejskiego systemu wartości. Jest to zaś niezbędne bo islam to nie tylko religia, ale przeszczepiany w ten sposób zupełnie różny system społeczny - w tym co szczególnie ważne, traktujący kobiety w sposób zupełnie odmienny niż w społeczeństwach zachodnich.

Biskup Kyrillos Kamal William opowiadał o codziennym życiu wspólnoty chgrześcijańskiej wśród większości islamskiej. Jak mówił praktykowanie i wyznawanie wiary musi się odbywać w kościołach czy innych zamkniętych obiektach, kult publiczny może bowiem narażać wyznawców Chrystusa na niebezpieczeństwo szykan, pobić, a nawet utraty życia. Bardzo trudno chrześcijanom uzyskać pozwolenia na budowę nowych świątyń czy choćby remont istniejących obiektów. Zaznaczył, że dramatyczna sytuacja miała miejsce kilka lat temu kiedy w Egipcie doszło do władzy Bractwo Muzułmańskie, obecnie sytuacja w tym kraju uległa poprawie.

W podsumowaniu konerencji  senator Robert Mamątow zapewnił o wsparciu Zespołu dla wszelkich inicjatyw mających na celu obronę praw chrześcijan i zapowiedział kontynuację podobnych spotkań z udziałem gości  z zagranicy. 

Ks. prof. dr hab. Waldemar Cisło i senator Robert Mamątow

Prelegenci konferencji

Senatorowie z Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan na Świecie

Wiceprezydent Ostrołęki Grzegorz Płocha i Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki Jerzy Grabowski

Prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski (pierwszy od prawej) ze współpracownikami

Podsumowanie obrad

powrót