Opublikowano: 2019-11-13

Nowa kadencja Senatu. Senatorowie złożyli ślubowanie

Posiedzeniu w Senacie przewodniczyła marszałek senior – Barbara Borys-Damięcka. Rozpoczął je natomiast od przemówienia prezydent Polski Andrzej Duda. Podkreślił ważną rolę, jaką odgrywa Senat. 

Potem ślubowanie złożyła marszałek senior, odczytując rotę ślubowania. Po niej zrobili to pozostali senatorowie, w tym obecny na pierwszym posiedzeniu Izby Wyższej Robert Mamątow.

Pierwsze posiedzenie to także wybór marszałka Senatu – został nim Tomasz Grodzki – a także wicemarszałków (Bogdan Borusewicz, Michał Kamiński, Stanisław Karczewski i Gabriela Morawska-Stanecka). 

Fot. Facebook Senat Rzeczypospolitej Polskiej

powrót