Opublikowano: 2016-03-17

Nowoczesna Stacja Segregacji Odpadów w Ostrołęce

Ostrołęcka Stacja Segregacji Odpadów Komunalnych oficjalnie otwarta. W uroczystości, która odbyła się 14 marca 2016 r. udział wzięli m.in. wiceminister Skarbu Państwa Marek Zagórski, parlamentarzyści Robert Mamątow, Anna Siarkowska i Arkadiusz Czartoryski, prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski oraz przewodniczący Rady Miasta Jerzy Grabowski.
Nie zabrakło również miejskich radnych, przedstawicieli władz samorządu województwa mazowieckiego oraz instytucji i podmiotów współpracujących przy budowie instalacji.

 - Myślę, że zarówno w aspekcie ekonomicznym jak i ekologicznym nasza instalacja jest bardzo dobra. Ekonomicznym, ponieważ, jestem o tym przekonany, przez najbliższe lata ceny za odbiór śmieci, zarówno dla mieszkańców Ostrołęki jak i gmin powiatu ostrołęckiego, nie będą rosły. Poza tym Ostrołęka, a wraz z nią cały region, zyskały instalację spełniającą wszystkie normy i wymagania środowiskowe. ? mówił prezydent Ostrołęki, Janusz Kotowski.

Inwestycja objęła budowę hal technologicznych sortowni i kompostowni, boksów magazynowych surowców wtórnych i punktu demontażu, wagi samochodowej z budynkiem administracyjnym, a także zbiornika odcieków. Na terenie segregacji znajdują się również place dojrzewania kompostu oraz przetwarzania odpadów zielonych, garaże dla kompaktora i na sprzęt technologiczny oraz magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych. Wykonane zostały również parking dla samochodów osobowych, drogi wewnętrzne, place technologiczne oraz chodniki. 

Źródło: www.ostroleka.pl

powrót