Opublikowano: 2019-07-28

O budowie elektrowni w Ostrołęce

Spotkanie na temat budowy elektrowni w Ostrołęce odbyło się 23 lipca. Wzięli w nim udział przedstawiciele Elektrowni Ostrołęka, generalnego wykonawcy, miasta oraz Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz Quant Tank. Nie zabrakło też oczywiście ostrołęckich parlamentarzystów: senatora Robert Mamątowa oraz posła Arkadiusza Czartoryskiego.

Mówiono podczas niego wiele o tym, co budowa elektrowni oznacza dla regionu i Ostrołęki. O analizę tego pokusił się wspomniany Instytut. Wynika z niej, że dzięki inwestycji zmniejszy się bezrobocie, powstaną nowe miejsca pracy w branżach takich gastronomia, hotelarstwo, rozwinie się infrastruktura (nowe drogi i połączenia kolejowe), zwiększy się też dochód samorządu z tytułu podatków. Nowa elektrownia to też szansa na zatrzymanie depopulacji, z którą zmaga się Ostrołęka.

Oczywiście elektrownia ma też szersze znaczenie: jest ona istotna dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, a zwłaszcza Polski północno-wschodniej. Ma ona też spełniać restrykcyjne wymogi środowiskowe stawiane przez Unię Europejską.

Senator Robert Mamątow od początku wspierał budowę elektrowni w Ostrołęce. Podczas spotkania zapewnił, że będzie robić to dalej. Podkreślił, jak duża liczba pracowników ma znaleźć zatrudnienie w szczytowym momencie budowy. Mowa o ok. 4 tys. osób. To nowe miejsca pracy, które ożywią miasto i region.

powrót