Opublikowano: 2021-03-29

O epidemii i Partnerstwie Wschodnim

Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP oraz Sejmu Republiki Litewskiej miała miejsce 26 marca, w Warszawie. Senat RP reprezentował m.in. senator Robert Mamątow.

Rozmawiano o sytuacji epidemiologicznej i związanych z nią wyzwaniach dla naszej części Europy. Było o szczepieniach – w kontekście współpracy w Unii Europejskiej, ale też i wsparciu dla partnerów wschodnich. 

Obradowano również na temat Partnerstwa Wschodniego i roli Polski oraz Litwy we wspieraniu procesów demokratycznych. Chodziło w szczególności o sytuację na Białorusi, ale też i Rosji.

Parlamentarzyści z Polski i Litwy mówili też o współpracy infrastrukturalnej i energetycznej, a także o działaniach obu krajów na rzecz zapewnienia praw językowych mniejszości narodowych oraz ich dostępu do szkolnictwa w języku ojczystym. 

Poruszono też kwestię przypadającej w tym roku 230. rocznicy Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów oraz o 30. rocznicy wznowienia stosunków dyplomatycznych między Polską a Litwą. 

Oprócz senatora Roberta Mamątowa w Sesji wzięli udział również senatorowie Jan Maria Jackowski, Waldemar Kraska oraz Janusz Pęcherz. Zgromadzenie działa od 18 czerwca 1997 roku – w jego skład wchodzi 20-osobowa delegacja z każdego Parlamentu, a posiedzenia odbywają się dwa razy w roku. 

Fot. Michał Józefaciuk/Kancelaria Senatu

powrót