Opublikowano: 2014-03-11

Oświadczenie skierowane przez Senatora Roberta Mamątowa do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

                                   Maków Mazowiecki, 4.03.2014 r.

 

 

Pan Bogdan Zdrojewski
                                  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

                                     
  Oświadczenie

Szanowny Panie Ministrze,

Pragnę wyrazić swoje głębokie oburzenie decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmawiającą dofinansowania w ramach Programu ?Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego? (Fundusze Norweskie), dofinansowania projektu pn. ?Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce?.

Nie mogę zgodzić się na twierdzenia zawarte w przesłanym uzasadnieniu, że ?inwestycja nie należy do projektów wyjątkowych i unikalnych w skali kraju i jest bardzo prostym projektem budowlanym?. Zdumiewa również zdanie, że ?projekt nie posiada poprawnie i wiarygodnie uzasadnionej potrzeby realizacji?.

W przekazanej punktacji oceniającej wniosek zupełnie pominięto deklarację wkładu własnego samorządu miasta nie przyznając tu żadnego punktu, podobną niewiarygodną ocenę uzyskało kryterium ?wartości projektu z punktu widzenia polityki kulturalnej państwa?  i ?aspekt społeczny?.

Panie Ministrze!

Informuję, zatem, że o potrzebie powstania podobnego muzeum mówił ostatnio publicznie pan Prezydent Bronisław Komorowski. Cytuję prof. Nałęcza: ?Prezydent uważa, że jest rzeczą coraz trudniej zrozumiałą, że nie ma takiego miejsca w Polsce, która wykazała największy heroizm i determinację w walce                  z ustanawianiem systemu komunistycznego,  nigdy nie pogodziła się z komunizmem i była krajem, gdzie opozycja demokratyczna doprowadziła do załamania się systemu komunistycznego?.

Rozumiem, że ocena głowy państwa również nie obchodzi ekspertów ministerstwa.

Jaka jest zatem  wizja polityki kulturalnej Państwa Polskiego proponowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego? W jakim społeczeństwie funkcjonują powołani eksperci? Co może ich zadowolić?

Czy próba wyręczenia Państwa Polskiego przez lokalny samorząd w tak ważnym działaniu, próba wspólnego partnerstwa w tak ważnym obszarze, zasługuje na ocenę ZERO - w kryterium: ?Ocena popytu/potrzeby realizacji projektu?. Jak to się więc ma do telewizyjnej deklaracji pana ministra, że ?Żołnierze Wyklęci to wartość z punktu historii stuprocentowa??

Żołnierze Wyklęci dotychczas nie posiadają w Polsce żadnego mauzoleum, które godnie ich upamiętni. I zdumiewająca jest kolejna ocena ?ekspertów?, że miasto przedstawiło ?prosty projekt budowlany?. Zapewniam Pana Ministra, że zaprezentowany pomysł, z którym osobiście się zapoznałem, jest propozycją nowoczesnego obiektu multimedialnego, opartego o autentyczny i  historyczny obiekt więzienny, co nadaje mu dodatkowego waloru autentyczności i wyjątkowości. Pomijam fakt, że takie rozwiązanie znacząco ogranicza niezbędne nakłady.

 Informuję Pana Ministra, że na konkurs dotyczący logo tego niechcianego przez ministerstwo Muzeum, mimo bardzo niewielkiej nagrody finansowej, przysłano 160 projektów prac z kraju i zagranicy. Wiele z nich przygotowanych zostało przez profesjonalne pracownie graficzne.

Do miasta docierają liczne deklaracje wsparcia tej idei, także          w wymiarze finansowym.

Niech tylko to będzie odpowiedzią na to jaki oddźwięk społeczny   w krótkim czasie wzbudził pomysł powołania Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.

 

Ministerstwo wydaje się w tej sprawie pozostawać głuche i ślepe zasłaniając się stwierdzeniem, że ?bezstronna ocena wszystkich wniosków została przeprowadzona zgodnie z zapisami ogłoszenia   o naborze do programu, wytycznymi do przygotowania studium wykonalności, instrukcją wypełniania wniosku aplikacyjnego, podręcznikiem wnioskodawcy i pozostałymi dokumentami?.

Gratuluję zatem Państwu wyjątkowej przenikliwości, wyczucia społecznego i skutecznego torpedowania tak ważnej inicjatywy. Macie proceduralny sukces, być może nawet stuprocentowy.          A Żołnierze Wyklęci, po raz kolejny mogą liczyć na pomoc tych, którzy rozumieją i niosą ich ideę, lokalnie w samorządzie,              w regionie gdzie działali, a nie urzędników polskiego ministerstwa Kultury. Niezwykle to przykra konstatacja.

Wracając do sprawy z pełną powagą, mam nadzieję, że ?eksperci? ministerstwa, którzy tak jaskrawo oderwali się od rzeczywistości zweryfikują swoje stanowisko. Liczę również na to, że Pan Minister osobiście pochyli się nad odwołaniem od oceny wniosku o dofinansowanie projektu, przesłane przez Miasto Ostrołęka.

Ze swojej strony zapraszam Pana Ministra do wizyty w Ostrołęce, do obiektu, który mimo przeciwności rozpoczyna swoją działalność, skromnie, na miarę możliwości średniego miasta, ale z poczuciem wartości i wyjątkowości podjętego zadania.

 

Z wyrazami szacunku,

(-) Senator Robert Mamątow

 

 

 

powrót