Opublikowano: 2022-03-04

Otwarcie Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

Na otwarciu Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce obecni byli m.in. wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, prezes IPN dr Karol Nawrocki, minister Wojciech Kolarski, senator Robert Mamątow, poseł Arkadiusz Czartoryski, rodziny, bliscy żołnierzy podziemia antykomunistycznego, a także weterani, kombatanci. 

Podczas uroczystości wicepremier wraz z Wojciechem Kolarskim wręczyli odznaczenia: Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, Złote Krzyże Zasługi oraz Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Dyrektor Muzeum Janusz Kotowski otrzymał flagę państwową podarowaną przez żołnierzy Wojska Polskiego służących w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości odbyło się wręczenie odznak honorowych „Krzyż Pamięci Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych 1944-1963”. Odznaka została ustanowiona z inicjatywy Towarzystwa Pamięci Historycznej „Memoria Restituta”. 

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce to pierwsza w Polsce placówka poświęcona w całości Żołnierzom Niezłomnym. W nowoczesny sposób przybliża historię polskich Bohaterów walczących z sowieckim okupantem i komunistycznymi władzami o wolną Ojczyznę. Ukazuje najwybitniejsze postaci podziemia antykomunistycznego i wartości, którymi się kierowali, aby zachęcać, zwłaszcza młodych, do czerpania z ideałów Żołnierzy Niezłomnych.


Muzeum Żołnierzy Wyklętych mieści się na terenie byłego aresztu śledczego w Ostrołęce. Pomysł jego powstania zgłosił ostrołęcki poseł Arkadiusz Czartoryski we współpracy z senatorem Robertem Mamątowem i ostrołęckim samorządem.

W 2019 r. został oddany do użytku budynek, a od początku 2021 r. Muzeum zostało państwową instytucją kultury prowadzoną wyłącznie przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Fot. Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce 

powrót