Opublikowano: 2022-07-31

Policjanci mieli swoje święto. Życzenia od senatora Roberta Mamątowa

Uroczystości związane ze Świętem Policji w Ostrołęce rozpoczęły się od nabożeństwa w kościele Zbawiciela Świata, którą koncelebrował biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Komendant ostrołęckich policjantów mł. insp. Mirosław Olszewski zapalił też znicz przed Pomnikiem Poległych Policjantów na cmentarzu.

Główne obchody Święta miały miejsce na terenie Komendy Policji. Tam wręczono mundurowym awanse, doceniono wyróżniających się funkcjonariuszy, przekazano medale: za Zasługi dla NSZZP Województwa Mazowieckiego, medale Pro Masovia oraz za Zasługi dla Pożarnictwa. Nastąpiło też powołanie nadkomisarza Krzysztofa Samula na zastępcę komendanta miejskiego Policji w Ostrołęce.

Za dotychczasową służbę wszystkim policjantom podziękował senator Robert Mamątow, który złożył mundurował najlepsze życzenia z okazji ich Święta.

Święto Policji ustanowione zostało przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995. Przypada ono w rocznicę powołania w 1919 polskiej Policji Państwowej.

Fot. KMP w Ostrołęce 

powrót