Opublikowano: 2017-10-03

Powstaje Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

Senator Robert Mamątow wziął udział w uroczystości wmurowania aktu elekcyjnego pod budowę Muzeum Żołnierzy Wyklętych
w Ostrołęce. Jest on jednym z inicjatorów i pomysłodawców tej pierwszej placówki muzealnej w Polsce dedykowanej pamięci żołnierzy niezłomnych.

Uroczystość rozpoczęła się 2.10. 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ulicy Traugutta.

Zgromadzonych gości przywitał Dyrektor Muzeum Jacek Karczewski, który przypomniał historię starań o tę ważną placówkę, jaka dotąd na mapie Polski nie powstała.  
Opowiedział również historię nowego eksponatu, który w trakcie wydarzenia przekazał Marek, syn ostatniego partyzanta z bronią w ręku Józefa Franczaka. Był to medalik z Matką Boską, który „Laluś” nosił przy sobie w ostatnich tygodniach życia.

Po uroczystym poświęceniu, w obecności przedstawicieli administracji rządowej, parlamentarzystów, władz samorządowych Miasta Ostrołęki, duchowieństwa i uczniów ostrołęckich szkół, uczestników polskiego ruchu oporu antykomunistycznego i ich potomków, a także licznych gości - wmurowano Akt erekcyjny.

Podpisali go: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, Senator Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Robert Mamątow, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Arkadiusz Czartoryski, Biskup Diecezji Łomżyńskiej Janusz Stepnowski, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Prezydent Miasta Ostrołęki Janusz Kotowski, Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Grabowski, Dyrektor Budownictwa Ogólnego Budimex S.A. Radosław Górski, Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Ostrołęka kpt. Franciszek Chrostowski, Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi płk Weronika Sebastianowicz oraz Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce Jacek Karczewski.

- Dla nas decyzja  o współprowadzeniu muzeum, wzięciu odpowiedzialności była oczywista. Pytaniem pozostaje fakt, dlaczego dopiero teraz? - rozpoczął Minister Piotr Gliński. - To muzeum jest poświęcone tym bohaterom polskiej historii, którzy podejmowali dramatyczne decyzje. W historii może najważniejsze jest to, jak pojedynczy ludzie wybierają w okresie próby.
Nasze pokolenie nie ma przed sobą takich dylematów. Dzięki tym wyborom żołnierzy wyklętych i ich poprzedników Polska istnieje. I naszym obowiązkiem jest pamiętać o tym, także dla przyszłych pokoleń.

Muzeum Żołnierzy Wyklętych  powołano 28 lutego 2013 roku  uchwałą Rady Miasta Ostrołęki.Władze samorządowe Ostrołęki przeznaczyły na siedzibę Muzeum były kompleks więzienny. I choć miasto nie otrzymało wówczas żadnego wsparcia rządu (mimo składanych wniosków), w ramach bieżącego funkcjonowania placówki rozpoczęło szereg prac remontowych, działań projektowych, promocyjnych oraz edukacyjnych.

Realizacji przebudowy podjęło się dopiero Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzone przez Piotra Glińskiego, które przeznaczyło na ten cel 35 milionów złotych. 1 marca 2016 roku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy w sprawie prowadzenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych jako wspólnej instytucji kultury.

Źródło: UM Ostrołęka

Na miejscu budowy

Zaproszeni goście

Rozmowa z wicepremierem Piotrem Glińskim

Podpisanie aktu erekcyjnego

Akt erekcyjny trafia do tuby

Spotkanie pokoleń

powrót