Opublikowano: 2022-07-15

Prawie 180 tys. zł na usunięcie azbestu z dachów

Z 6 gminami z powiatu ostrołęckiego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowy na dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia azbestu. Łącznie przekazana zostanie samorządom kwota ok. 180 tys. zł.

Podpisanie i wręczenie umów miało miejsce 12 lipca w Urzędzie Gminy Lelis. Wśród zaproszonych gości byli m.in. ostrołęccy parlamentarzyści: senator Robert Mamątowi i poseł Arkadiusz Czartoryski.

 - Moim celem jest pomoc wszystkim gminom na moim terenie - mówił do zebranych wójtów senator Robert Mamątow - zarówno przy dużych projektach na kilka, kilkanaście milionów złotych, jak i tych mniejszych. Zawsze apeluję do władz naszych samorządów o to, żeby zwracały się do mnie w przypadku pojawienia się jakichś problemów, bez względu na to, kto rządzi w danej gminie. 

Zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW w Warszawie Kamila Mokrzycka mówiła, że parlamentarzyści z Ostrołęki apelowali do niej o zwiększenie dofinansowania z różnych programów dla gmin – tak aby samorządy ponosiły jak najmniejsze koszty i zachowywały pieniądze na inne zadania. Na ten temat będzie rozmawiać z prezesem Funduszu.

Gminy z dofinansowaniem z WFOŚiGW na usunięcie azbestu: 

  • Łyse – 8,4 tys. zł dofinansowania
  • Myszyniec – 35 tys. zł 
  • Baranowo – 35 tys. zł 
  • Olszewo-Borki – ponad 30,5 tys. zł
  • Troszyn – 35 tys. zł
  • Lelis – 35 tys. zł

powrót