Opublikowano: 2014-02-21

Przemówienie senatora Roberta Mamątowa w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad 49. posiedzenia Senatu z dnia 19.02.2014

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Niezmiernie cieszy mnie fakt, że pochylamy się dziś nad tak ważną i potrzebną ustawą jak nowelizacja ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Warto podkreślić, że pomimo tego, że w naszym kraju funkcjonują już normy, które obejmują kombatantów i osoby represjonowane, nowelizacja, nad którą obecnie dyskutujemy, to krok niezbędny do tego, aby jeszcze bardziej skonkretyzować i sformalizować pomoc państwa dla wszystkich, którzy podejmowali niegdyś walkę, gdyż tak naprawdę do tej pory nie doceniono zasług tych ludzi, tak jak to miało miejsce na przykład w II Rzeczypospolitej.

Na uwagę zasługuje fakt, że na mocy nowelizacji zostanie utworzony Korpus Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to inicjatywa, która mnie, jako senatora RP, napawa dumą i optymizmem, gdyż to kolejny akt prawny, który zdaje się przyjmować pod opiekuńcze skrzydła państwa wszystkich tych, którzy w sposób znaczący przez lata podejmowali walki o to państwo, za co niejednokrotnie płacili bardzo wysoką cenę.

Słowo ?cena? w dyskusji na temat kombatantów i osób represjonowanych zdaje się być słowem kluczem, które ma zastosowanie do każdego etapu życia tychże ludzi. Niegdyś owi bohaterowie za wszelka cenę starali się walczyć o swój kraj, kierując się przy tym wartościami przejętymi od swoich ojców i dziadów. Dziś ta cena jest jedynie symbolem, o którym my jako obywatele wolnego państwa nie możemy zapominać. Nie możemy również zapominać o dokonaniach tych ludzi, sprowadzając ich zasługi jedynie do ulg komunikacyjnych przysługujących w środkach transportu publicznego, czyli do, określając to kolokwialnie, ?ceny biletu?. Czy naszego państwa nie stać, aby tym osobom zapewnić stuprocentowe ulgi na przejazdy środkami transportu publicznego? Przecież ci ludzie obecnie są starzy, często schorowani i rzadko która osoba z tego kręgu decyduje się na podróż pociągiem czy autobusem, a jeśli już do tego dochodzi, to niezwykle rzadko. Sądzę jednak, że jest to temat na inną dyskusję.

Bardzo istotnym aspektem ustawy są również poprawki, które Komisja Obrony Narodowej oraz Komisja Rodziny i Polityki Społecznej wniosły na wspólnym posiedzeniu w dniu 29 stycznia. Na szczególną uwagę zasługuje poprawka pierwsza, która powodując objęcie ustawą również żołnierzy górników, jest wspaniałym dopełnieniem prawnym, idealnie wpasowującym się w oczekiwania także tej grupy osób, represjonowanych za swoje poglądy i patriotyzm. Ta poprawka jest odwróceniem ostatniej tendencji, zgodnie z którą ? niestety ? żołnierze górnicy są wręcz pomijani w działaniach legislacyjnych parlamentu. Przykładem takiej niechęci wobec tej także zasłużonej grupy jest ustawa, która przewidywała zwolnienie z opłat za farmaceutyki, a która nadal nie została w żaden sposób omówiona na posiedzeniu Senatu.

Szanowni Państwo, przyznanie w ciągu lat wszystkich specjalnych przywilejów osobom walczącym o Polskę w różnych okresach wynika z art. 19 Konstytucji RP, który wprost mówi, że ?Rzeczpospolita Polska specjalną troską otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych?. W związku z tym nowelizacja ustawy nie powinna dziwić, gdyż rozwiązania takie, jak dostęp do służby zdrowia poza kolejnością czy zwiększenie ulg na przejazdy powinny być podjęte i zrealizowane już bardzo dawno temu.

Rok 2014 będzie wyjątkowym okresem dla środowiska kombatantów, gdyż to właśnie w tym roku przypada siedemdziesiąta rocznica bitwy o Monte Cassino, lądowania wojsk alianckich w Normandii, operacji ?Market Garden? czy też wyzwolenia Bredy. Uważam, że ta ustawa będzie doskonałym wyrazem podziękowania tym wszystkim osobom, które brały udział w walkach o wolność naszą i naszych dzieci. Cieszę się, że to właśnie senatorowie VIII kadencji mają zaszczyt dziś przyczynić się do powstania kolejnego aktu prawnego, który nie tylko doceni i wyróżni dokonania oraz zasługi kombatantów, osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ale także utworzy wspaniałe przedsięwzięcie w postaci Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję.

powrót