Opublikowano: 2019-07-02

Robert Mamątow na rocznicy unii lubelskiej

Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie unię lubelską podpisały 1 lipca 1569 roku. Unia lubelska była wyjątkowa: dzięki niej powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów ze wspólnymi monarchą, herbem, sejmem, walutą, polityką zagraniczną oraz obronną, ale oddzielnymi skarbem, urzędami, wojskiem i sądownictwem. 

Z okazji 450. rocznicy w Lublinie odbyły się uroczystości upamiętniające tamto ważne wydarzenie. 

W bogatym programie uroczystości rocznicowych znalazło się spotkanie Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Litwy. Miało ono miejsce w Centrum Spotkania Kultury. Senat reprezentował na nim senator Robert Mamątow. Podczas rozmów poruszano wiele ważnych kwestii dotyczących obydwu państw.

Dodajmy, że rok 2019 został ustanowiony przez Senat Rokiem Unii Lubelskiej.  

Źródło: Kancelaria Senatu

Źródło: Kancelaria Senatu

Źródło: Kancelaria Senatu

Źródło: Kancelaria Senatu

Źródło: Kancelaria Senatu

Źródło: Kancelaria Senatu

powrót