Opublikowano: 2019-08-26

Robert Mamątow na uroczystościach w Rzekuniu

Uroczystości w hołdzie marynarzom i ułanom poległym na rzekuńskiej ziemi w 1920 roku odbyły się w Rzekuniu, w niedzielę 18 sierpnia. W tamtejszym kościele miała miejsce msza, po której duchowni, poczty sztandarowe, przedstawiciele samorządów i instytucji, mieszkańcy gminy Rzekuń przeszli na cmentarz, gdzie zaplanowano dalszą część wydarzenia. Wziął w nim udział senator Robert Mamątow, któremu towarzyszyła żona Maria.

Na cmentarzu odbył się apel pamięci, proboszcz parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce Jan Świerad zmówił krótką modlitwę, oddano również salwę honorową. Później złożono kwiaty na mogiłach żołnierskich – zrobił to również Robert Mamątow wraz z małżonką.

Po oficjalnej części uroczystości wszystkich zaproszono na inscenizację historyczną, a także inne atrakcje. 

powrót