Opublikowano: 2017-04-28

Nowy Przewodniczący senackiej Komisji Praw Człowieka

Robert Mamątow został powołany przez Senat na funkcję Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, zastępując na tym stanowisku prof. Michała Seweryńskiego, który wcześniej został wicemarszałkiem Senatu.

Kandydaturę Roberta Mamątowa zgłosił senator Marek Martynowski z Płocka. Swoją pozytywną opinię przedstawiła w tej sprawie również Senacka Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich.
Osobistą rekomendację wystawił również wicemarszałek prof. Michał Seweryński. W tajnym głosowaniu na posiedzeniu plenarnym Senatu 27.04.2017 r. kandydaturę senatora Roberta Mamątowa poparło 58 parlamentarzystów, 13 osób zagłosowało przeciw, 5 wstrzymało się od głosu.

Przedmiotem działania komisji są: prawa i wolności obywatelskie i ich instytucjonalne gwarancje, sprawy związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego, przestrzeganie prawa, przestrzeganie praw człowieka, instytucje społeczeństwa obywatelskiego i organizacje pozarządowe, rozpatrywanie petycji kierowanych do Senatu i jego
organów.

Wideo: wybór Przewodniczącego

Wręczenie nominacji. Fot. Katarzyna Czerwińska

powrót