Opublikowano: 2021-02-04

Robert Mamątow w "Naszym Dzienniku" o opornej dekomunizacji

W “Naszym Dzienniku” z 19 stycznia ukazał się artykuł poświęcony dekomunizacji ulic. W publikacji pt. “Oporna dekomunizacja” napisano m.in. ile obiektów powinno być zlikwidowanych, a także wskazano samorządy, które opierają się dekomunizacji.

Głos w tej sprawie, na łamach gazety zabrał senator Robert Mamątow, który zajmował się ustawą dekomunizacyjną w Senacie:

- Przepisy opracowane przez ustawodawcę są wystarczające, z tym że mamy samorządy, takie jak Warszawa i kilka mniejszych, które moim zdaniem z przyczyn ideologicznych nie chcę tej kwestii załatwić - mówi cytowany przez “Nasz Dziennik” Robert Mamątow.

 Wydanie gazety z artykułem o dekomunizacji można znaleźć tutaj.powrót