Opublikowano: 2019-08-14

Rząd chce budowy mostu w Teodorowie, pod Ostrołęką

We wtorek 13 sierpnia w ostrołęckiej delegaturze Urzędu Wojewódzkiego mówiono o budowie mostu w Teodorowie. O tym, że rząd popiera tę inwestycję i chce ją finansować, zapewniał sekretarz stanu w ministerstwie inwestycji i rozwoju Waldemar Buda. 

Przekazał on wicestaroście ostrołęckiemu Krzysztofowi Parzychowskiemu dokument, który pozytywnie opiniuje wniosek powiatu o dofinansowanie budowy mostu pod Ostrołęką. Dotacja ma pochodzić z rządowego programu “Mosty dla regionów”. Przeprawa ma połączyć drogę krajową nr 61 z Łęgiem Przedmiejskim. Dzięki temu wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy z Ostrołęki. Oprócz mostu powstaną prawie 4 km dróg dojazdowych.

Teraz będą trwać prace m.in. nad uzyskaniem decyzji środowiskowej, potem nad wykonaniem dokumentacji. Budowa mostu i dróg to lata 2022-2023. Koszt całego przedsięwzięcia jest szacowany na ok. 61 mln zł.

W spotkaniu udział wzięli m.in. samorządowcy, ale też i ostrołęccy parlamentarzyści: poseł Arkadiusz Czartoryski i senator Robert Mamątow, którzy wspierają budowę mostu w Teodorowie. 

 

 


powrót