Opublikowano: 2021-11-29

Rząd wprowadza tarczę antyinflacyjną

Wiele państw zmaga się ze wzrostem inflacji, także Polska. Za wyższe ceny odpowiada przede wszystkim kryzys wywołany pandemią koronawirusa.

Receptą rządu na problemy gospodarze przez COVID-19 była Tarcza Antykryzysowa. Udało się zapobiec bankructw tysięcy przedsiębiorstw i zwiększeniu bezrobocia. M.in. dzięki temu Polska w I kwartale 2021 roku osiągnęła poziom aktywności ekonomicznej sprzed pandemii.

Teraz rząd wprowadza Tarczę Antyinflacyną, aby zamortyzować skutki wzrostu cen. Dotyczyć ona będzie cen paliw, energii i żywności. Na Tarczy skorzystają gospodarstwa domowe o niskich i średnich dochodach.

Energia elektryczna

Wzrost cen za energię elektryczną jest spowodowany m.in. wzrostem cen surowców. Aby załagodzić skutki wyższych rachunków za prąd i rosnących cen żywności, wprowadzony zostanie dodatek osłonowy.

W ten sposób zrekompensowane będą koszty VAT energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych: pieczywa, wędlin, mleka i produktów mlecznych (w tym serów i masła), mięsa i jaj – w formie dodatku, ze względu na unijny zakaz redukcji stawki VAT do 0 proc.

 • dodatek zrekompensuje VAT na energię elektryczną do 0 proc. w wysokości ok. 2,1 mld zł,a także VAT do 0 proc. na żywność w wysokości ok. 1,5 mld zł.
 • dopłata 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie;
 • dopłata 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;
 • dopłata 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;
 • dopłata 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6. osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.
Zwolnienie i obniżenie akcyzy na energię elektryczną
 • zwolnione z akcyzy gospodarstwa domowe. Oznacza to obniżkę z obecnych 5 zł/MWh do 0 zł/MWh.
 • obniżka akcyzy na energię elektryczną dla pozostałych odbiorców do minimum UE.
Obniżony VAT na energię elektryczną
 • obniżka stawki dla odbiorców energii za pomocą narzędzi podatkowych.
 • obniżka podatku VAT na energię elektryczną do poziomu 5 proc., z obecnego 23 proc., na 3 miesiące.
 • okres obowiązywania: styczeń-marzec 2022 r.

Kto może liczyć na wsparcie? O tym zadecyduje kryterium dochodowe gospodarstw domowych, które pozwoli na objęcie pomocą finansową większej grupy osób:

Z dodatku będzie mogło skorzystać ok. 6,8 mln gospodarstw domowych. Obowiązywać będzie zasada „złotówka za złotówkę”. Wypłata pieniędzy będzie odbywała się w dwóch ratach w 2022 r. 

Oprócz szczególnej pomocy najbardziej potrzebującym, którzy otrzymają dodatek, rząd chce solidarnie i sprawiedliwie złagodzić negatywne efekty wzrostu cen energii elektrycznej. Są one spowodowane kryzysem gazowym oraz wzrostem cen uprawnień do emisji CO2 w unijnym systemie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (UE ETS).

Obniżka cen paliw 

Aby ograniczyć dynamikę rosnących cen paliw:

 • od 20 grudnia 2021 r. do 20 maja 2022 r. wysokość akcyzy zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej;
 • dodatkowo, od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.

Obniżony VAT na gaz ziemny

Obecny kryzys na rynku gazu i związane z nimi drastyczne wzrosty cen błękitnego surowca w całej Unii Europejskiej budzą rosnący niepokój mieszkańców – zwłaszcza przed zbliżającym się sezonem zimowym. Dlatego rząd obniży stawki dla odbiorców gazu za pomocą narzędzi podatkowych.

 • obniżka podatku VAT na gaz do poziomu 8 proc., z obecnego 23 proc., na 3 miesiące – od stycznia do marca 2022 r.

 Oszczędności w administracji

 • w 2022 r. ograniczenie tworzenie nowych, dotąd nieplanowanych, etatów czy urzędów w administracji publicznej.
 • wyjątkowe wzmacnianie kadrowe i finansowe będą realizowane na zasadzie 1 za 1, czyli nowy etat za zlikwidowanie innego lub znalezienie odpowiedniej przestrzeni finansowej w ramach już posiadanych środków.
 • dokonanie pogłębionego przeglądu wszystkich wydatków publicznych pod względem ich efektywności, tak by wprowadzić dodatkowe oszczędności.
 • ograniczenie również finansowanie programów w funduszach celowych, do tych już realizowanych lub ogłoszonych.


 

powrót