Opublikowano: 2021-07-17

Senator Robert Mamątow w nowej Radzie Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

Na pierwszym posiedzeniu Rady Muzeum Jarosław Sellin wręczył nowym członkom akty powołania. Wiceminister przypomniał też o okolicznościach powstania instytucji upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych – utworzenie jej zainicjowali ostrołęccy parlamentarzyści, samorządowcy, a także środowiska patriotyczne. Jarosław Sellin powiedział o etapach tworzenia instytucji – od rozpoczęcia przebudowy budynku aresztu śledczego po instalację pierwszej części wystawy stałej. Poinformował również o wsparciu Muzeum przez ministerstwo.

Później dyrektor Muzeum Janusz Kotowski opowiedział, czym aktualnie instytucja się zajmuje, a także przedstawił trwające inwestycje. Mówił również o planach jego i jego zespołu na przyszłość. Najważniejszym zadaniem jest dokończenie wystawy stałej i przygotowanie się do otwarcia.

Na posiedzeniu Rady nie zabrakło też dyskusji. Każdy zabrał głos – każdy miał sporo rad dla dyrektora i oferował swoją pomoc. Senator Robert Mamątow podjął temat przyciągnięcia młodych ludzi do Muzeum i ich edukacji historycznej:

- Dzisiaj do młodzieży trzeba czymś trafić. I tutaj jest zadanie, też nasze, bo musimy panu dyrektorowi pomagać, podpowiadać.

Na koniec posiedzenia członkowie Rady Muzeum mieli możliwość obejrzenia całego obiektu, a przede wszystkim części wystawy stałej, powstającej sali kinowej. 

Pełen skład Rady Muzeum można znaleźć na stronie MŻW

Fot. MŻW 

powrót