Opublikowano: 2016-01-25

Senatorskie wyzwania IX kadencji

W Senacie RP IX kadencji podjąłem kolejne zadania parlamentarne opierając się na zdobytym w ostatnich latach doświadczeniu.

Przewodniczę Parlamentarnemu Zespołowi Obrony Chrześcijan na Świecie.

Do zadań zespołu należy w szczególności:

1) zapoznawanie się z sytuacją chrześcijan w różnych częściach świata,
2) podejmowanie stanowisk, apeli i rezolucji do władz krajów i instytucji
międzynarodowych w sprawie przestrzegania podstawowych praw człowieka
w odniesieniu do prześladowanych chrześcijan,
3) wspieranie polityki informacyjnej organizacji pozarządowych działających na rzecz tej
problematyki.

Zostałem wiceprzewodniczącym Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, w której zasiadałem  także przez ostatnie 4 lata.

Przedmiotem działania komisji są: prawa i wolności obywatelskie i ich instytucjonalne gwarancje, sprawy związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego, przestrzeganie prawa, przestrzeganie praw człowieka, instytucje społeczeństwa obywatelskiego.

Nowym doświadczeniem jest praca w Komisji Obrony Narodowej. Przedmiotem jej prac są: obronność i bezpieczeństwo państwa, przemysł zbrojeniowy, działalność i funkcjonowanie sił zbrojnych.

Pracuję także jako członek senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Zakres działania tej komisji obejmuje politykę zagraniczna państwa, kontakty międzyparlamentarne i międzynarodowe stosunki gospodarcze, funkcjonowanie Unii Europejskiej oraz członkostwo w niej Rzeczypospolitej Polskiej, opiniowanie dokumentów przedkładanych Marszałkowi Senatu w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Miło mi poinformować, że zostałem zastępcą delegata Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

powrót