Opublikowano: 2013-01-19

Uroczyste odsłonięcie pomnika w Dudach Puszczańskich

Dnia 11 listopada 2012 roku w Dudach Puszczańskich został odsłonięty Pomnik upamiętniający żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.
Aleksandrowi Góralczykowi "Toporowi", Stanisławowi Grajkowi "Mazurowi" oraz Władysławowi Sadłowskiemu "Twardemu", został poświęcony monument składający się z głazu, krzyża i pamiątkowej tablicy, w miejscu gdzie 11 listopada 1953 roku rozegrała się krwawa bitwa antykomunistycznej partyzantki na Mazowszu, gdzie polegli powyżsi żołnierze.
Pomnik powstał z inicjatywy Roberta Mamątowa, Arkadiusza Czartoryskiego i Sylwestra Kamińskiego.
Uroczystość odsłonięcia Pomnika poprzedziła Msza Święta odprawiona w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Zalesiu w intencji trzech poległych bohaterów. Wydarzenie swoją obecnością zaszczyciły rodziny pomordowanych obrońców ojczyzny, fundatorzy pomnika, poczty sztandarowe szkół i organizacji, przedstawiciele wojska, gminy Łyse samorządu Ostrołęki, oraz okoliczni mieszkańcy.
Po Mszy, oficjalnie został odsłonięty pomnik w miejscowości Dudy Puszczańskie. Uroczystość rozpoczęła się od odegranego na ligawie kurpiowskiego sygnału za poległych, oraz odśpiewanego przez kapelę Brata Zenona kurpiowskiego hymnu patriotycznego "Polegli na polu chwały!".

Uroczyste odsłonięcie

Uroczyste odsłonięcie

powrót