Opublikowano: 2016-02-10

W lutym projekt ustawy o dekomunizacji

W połowie lutego br. odbędzie się pierwsze czytanie senackiego projektu tzw. ustawy o dekomunizacji przestrzeni publicznej. Sprawozdawcą będzie senator Robert Mamątow, wiceprzewodniczący senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, inicjator i sprawozdawca projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Projekt przewiduje, że w ciągu dwóch lat znikną z naszych ulic, placów, obiektów publicznych nazwy nawiązujące do komunizmu lub innego ustroju totalitarnego.
Szacuje się, że jest jeszcze ok. 1,3 tys. takich nazw. 

Specjalny wywiad dotyczący tej sprawy został opublikowany na stronach Senatu:

- Panie senatorze, dlaczego tak długo ? 27 lat od odzyskania przez Polskę suwerenności - musimy czekać na dekomunizację przestrzeni publicznej ?

- Dlatego, że nie zrobiono tego od razu po odzyskaniu niepodległości ? tak można powiedzieć w największym skrócie. Startowałem do Senatu w 2011 r. m.in. z hasłem dekomunizacji przestrzeni publicznej. Przypomnę, że Senat taką inicjatywę podjął w minionej kadencji. Jednak projekt przepadł w poprzednim Sejmie. Jeszcze wcześniej, bo w 2009 r. samorządowcy skierowali do Senatu petycję w sprawie usunięcia z publicznego życia komunistycznych patronów ulic i placów,  a jeszcze wcześniej IPN apelował o takie zmiany do samorządowców. Myślę, że  do uchwalenia ustawy przez poprzedni Sejm zabrakło woli politycznej, bo w Senacie, zwłaszcza w Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji była pełna zgoda, co do potrzeby uchwalenia tej ustawy. Przypomnę tylko , że nasza konstytucja zabrania istnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, zaś Kodeks karny przewiduje kary za propagowanie ustroju faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa. A poza tym wszystkim uważam, że to najzwyczajniej wstyd i hańba dla naszego państwa, że ludzie, którzy walczyli o wolną Polskę, chodzą ulicami, którym patronują ich oprawcy. Mam nadzieję, że teraz ten projekt ma duże szanse na uchwalenie, bo zarówno obecny rząd, jak i większość parlamentarna przywiązują ogromną wagę do działań na rzecz prawdy historycznej.

Pełna treść rozmowy znajduje się pod adresem: 

http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,8422,r-mamatow-senat-w-lutym-zajmie-sie-projektem-ustawy-o-dekomunizacji-przestrzeni-publicznej.html

powrót