Opublikowano: 2013-03-26

Pomoc dla działaczy opozycji i podziemia solidarnościowego

To na Państwie spoczywa obowiązek pomocy działaczom opozycji demokratycznej i podziemia solidarnościowego, bo dzięki nim jest ono wolne
i demokratyczne ? mówili podczas spotkania w Senacie 25.03.2013 r. byli i obecni parlamentarzyści zaangażowani w działalność opozycyjną, wśród nich senator Robert Mamątow.

Na spotkaniu mówiono, że pomocą należy objąć od 50 tys. do 500 tys. osób. Natomiast wg wyliczeń IPN w bardzo trudnej sytuacji materialnej znajduje się ok. 250 tys. byłych opozycjonistów. Jak wskazywano w dyskusji nie chodzi o dodatkowe przywileje, a jedynie rekompensatę tym ludziom, którzy walczyli o wolną i demokratyczną Ojczyznę, za lata poświęcenia i konspiracji. Skutkowało to często brakiem zatrudnienia, a obecnie skutkuje niskimi świadczeniami emerytalnymi. Mówiono także o tym, że takich problemów ze świadczeniami nie mają obecnie byli funkcjonariusze UB czy SB, co jest dużą dziejową niesprawiedliwością.

powrót