Opublikowano: 2016-12-13

Wspomnienie grudnia 1981

W poniedziałek 12 grudnia, w ostrołęckim muzeum odbyła się promocja książki Marii Rochowicz ?Przyszli po mnie? 13 grudnia 1981 we wspomnieniach internowanych z Ostrołęki?. Bohaterami sprzed 35 lat, których wspomnienia zostały utrwalone na kartach publikacji są Andrzej Bednarczyk, Aleksandra Hermanowska-Juziuk, Stanisław Gerwatowski, Tadeusz Godlewski i Robert Mamątow.

W spotkaniu udział wzięli bohaterowie publikacji, którzy w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r.zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy SB i MO. Opowiadali o tym jak wyglądały tamte dni, o uczuciach które im towarzyszyły i okresie spędzonym w więzieniach.

- Po ćwierć wieku wolności, ukazało się wiele ogólnych publikacji, wspomnień i analiz historycznych opisujących tamten czas, ale w Ostrołęce do dziś nie znamy naszych własnych, lokalnych, codziennych bohaterów - ten temat ciągle czeka na profesjonalne opracowanie. Książka jest zbiorem wspomnień kilku osób z ostrołęckiej Solidarności, które były internowane. Nie ma ona ambicji historycznego dokumentu, ma charakter reportażowo- wspomnieniowy. Prezentuje osobisty punkt widzenia osób internowanych, tych do których udało się dotrzeć i którzy wyrazili zgodę na podzielenie się swoimi wspomnieniami  - tak o swojej książce mówiła Maria Rochowicz.

Do wspomnień osób internowanych dołączyły w sali muzeum opowieści bliskich, zatroskanych o los mężów czy żon. Swoimi przeżyciami podzieliła się min. Maria Mamątow, która w 1981 r. pozostała w domu z malutkim dzieckiem podczas gdy Robert Mamątow trafił do ośrodka internowania w Iławe.

Wśród gości obecny był również ks. infułat Zygmunt Żukowski, wieloletni kapelan ostrołęckiej "Solidarności", który przypomniał w swojej relacji spojrzenie na stan wojenny widziany oczami kapłana.

Bohaterowie publikacji z autorką

Ks. Infułat Zygmunt Żukowski i Maria Rochowicz

Maria Mamątow i Jerzy Grabowski Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki

powrót