Opublikowano: 2020-08-07

Zaprzysiężenie prezydenta Polski

6 sierpnia prezydent Polski Andrzej Duda złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym – ty samym rozpoczął drugą kadencję. W uroczystościach wzięli udział marszałek Senatu, wicemarszałkowie Senatu i senatorowie.

- Będę prezydentem polskich spraw – mówił w orędziu prezydent Andrzej Duda. – Drzwi Pałacu Prezydenckiego były przez ostatnie 5 lat otwarte i zawsze będą otwarte dla różnych środowisk, dla przedstawicieli wszystkich stronnictw politycznych. Koalicja Polskich Spraw, o której mówiłem, jest potrzebna. Są zagadnienia i problemy, które – mimo istniejących różnic – łączą. Powinniśmy budować wokół nich jak najszersze porozumienie. Będę konsekwentnie działał w tym kierunku.

Podczas uroczystości prezydentowi towarzyszyła małżonka Agata Kornhauser-Duda, córka Kinga i rodzice. Tego samego dnia Andrzej Duda przejął też zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi Polski, odbyła się też jego Inwestytura na Wielkiego Mistrza Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski.

Fot. Marta Marchlewska – Kancelaria Senatu 

powrót