Urodziłem się 19 grudnia 1957 r. w Kętrzynie. Jestem absolwentem Średniego Studium Zawodowego o profilu ogólnobudowlanym.W latach 1976-1983 pracowałem jako specjalista ds. technicznych i inwestycji w ostrołęckich przedsiębiorstwach. 

Za działalność w Komisji Interwencyjnej NSZZ "Solidarność" zostałem internowany, a następnie skazany na 2 lata pozbawienia wolności.

Zwolniony z pracy w wyniku represji w 1983 r. założyłem rodzinną firmę, świadczącą m.in. usługi budowlane.

W 1988 r. zaangażowałem się w budowę struktur "Solidarności". Byłem przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego w Ostrołęce. W 1990 r. współorganizowałem wybory do odrodzonego samorządu Ostrołęki.

Zainicjowałem powstanie Ostrołęckiego Forum Gospodarczego, które skupia małe i średnie przedsiębiorstwa; w latach 1999-2007 byłem jego wiceprezesem.

Przez wiele lat byłem zastępcą prezesa Ostrołęckiego Klubu Lekkoatletyki.
Należę do Stowarzyszenia Historii Ziemi Ostrołęckiej im. kpt. Aleksandra Bednarczyka ?Adama?.

Za dokonania w walce o wolną Polskę zostałem odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Byłem współzałożycielem Porozumienia Centrum w Ostrołęce. Należę do Prawa i Sprawiedliwości, pełnię funkcję pełnomocnika Komitetu Miejskiego tej partii w Ostrołęce.

W 2011 r. po raz pierwszy zostałem wybrany Senatorem VIII kadencji uzyskując poparcie 42 603 wyborców (32,21%).

W wyborach do Senatu IX kadencji w 2015 r. uzyskałem 75 514 głosów (54,58%).

W 2019 roku odbyły się kolejne wybory parlamentarne. Zdobyłem w nich 104 694 głosów (61,53%), dzięki czemu zostałem senatorem na następną, X kadencję.  

Jestem żonaty, mam pięcioro dzieci. 

Moje hobby to literatura historyczna i wędkarstwo.