Okręg wyborczy

Okręg wyborczy nr 46 obejmuje powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski i wyszkowski oraz miasto na prawach powiatu Ostrołęka.