Po raz pierwszy zostałem senatorem VIII kadencji (2011) KW Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując  w 46 okręgu wyborczym poparcie 42 603 wyborców (32,21%).

Ponownie zostałem senatorem IX kadencji (2015) startując z list KW Prawa i Sprawiedliwości, uzyskując w 46 okręgu wyborczym poparcie 75 514 wyborców (54,6%).

Mandat senatora X kadencji zdobyłem w wyborach w 2019 roku, otrzymując 104 694 głosów (61,53%).

W Senacie RP X kadencji jestem członkiem:

  • Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
  • Komisji Obrony Narodowej
  • Zgromadzenia Parlamentarnego Polska-Litwa

W Senacie RP IX kadencji pełniłem następujące funkcje:

Przewodniczyłem Parlamentarnemu Zespołowi Obrony Chrześcijan na Świecie.

Zespół tworzyli posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy stanowili niepolityczną grupę, zainteresowaną problematyką prześladowań chrześcijan na świecie. Celem działania Zespołu było bieżące monitorowanie sytuacji prześladowanych chrześcijan na świecie oraz przeciwdziałanie temu zjawisku.

Pracowałem też w Parlamentarnym Zespole ds. Kultury, Tradycji i Dziedzictwa Małych Ojczyzn oraz Parlamentarnym Zespole Historii i Tradycji Wojska Polskiego.

Byłem Przewodniczącym Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Przedmiotem działania komisji były min.: prawa i wolności obywatelskie i ich instytucjonalne gwarancje, sprawy związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości
i bezpieczeństwa publicznego, przestrzeganie prawa, przestrzeganie praw człowieka, instytucje społeczeństwa obywatelskiego.

Zasiadałem w Komisji Obrony Narodowej.

Przedmiotem jej prac były: obronność i bezpieczeństwo państwa, przemysł zbrojeniowy, działalność i funkcjonowanie sił zbrojnych.

Pracowałem także w Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Zakres działania komisji obejmował politykę zagraniczna państwa, kontakty międzyparlamentarne i międzynarodowe stosunki gospodarcze, funkcjonowanie Unii Europejskiej oraz członkostwo w niej Rzeczypospolitej Polskiej, opiniowanie dokumentów przedkładanych Marszałkowi Senatu w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Byłem zastępcą delegata Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

W kadencji 2011-2015 r. byłem także członkiem następujących komisji senackich i zespołów parlamentarnych: 

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych
Parlamentarny Zespół ds. usunięcia z przestrzeni publicznej symboli nazizmu i komunizmu
Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Życia i Rodziny
Parlamentarny Zespół Obrony Chrześcijan na Świecie

Byłem wiceprzewodniczącym zespołu bilateralnego - grupy polsko fińskiej, zespołu parlamentarnego polsko - węgierskiego, grupy senackiej polsko - rosyjskiej i polsko - jordańskiej.